Osallistu kiusaamista käsittelevän opinnäytetyön tutkimukseen vastaamalla kyselyyn

13.10.2021

Meillä Pyrkivä Gymnasticsillä on nollatoleranssi kaikelle kiusaamiselle. Olemme nyt mukana Turun AMK:n fysioterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyön, "Kiusaamisen esiintyvyys ja sen vaikutukset Turun alueen urheiluseuroissa lasten ja nuorten keskuudessa", tekoprosessissa ja haluamme omalta osaltamme olla mukana ennaltaehkäisemässä kiusaamista kaikissa lasten ja nuorten urheiluharrastuksissa.

Vastaa ja vaikuta! Kysely on suunnattu 7-18 -vuotiaille harrastajille, ja toive olisi että harrastajat, iästä riippumatta, täyttäisivät kyselyn itse, ja vanhemmat auttaisivat heitä vain tarvittaessa.


Hyvä harrastaja!

Opiskelemme Turun Ammattikorkeakoulussa fysioterapian koulutusohjelmassa. Teemme opinnäytetyötä, jonka aiheena on“Kiusaamisen esiintyvyys ja sen vaikutukset Turun alueen urheiluseuroissa lasten ja nuorten keskuudessa”.

Opinnäytetyöllä halutaan selvittää sitä, ovatko turkulaiset urheiluseuroissa harrastavat lapset tai nuoret kohdanneet kiusaamista harrastuksessaan. Vastaukset analysoidaan ja raportoidaan osana opinnäytetyötä.

Opinnäytetyömme toteutuu anonyyminä verkkokyselynä. Vastaajan henkilöllisyyttä ei voida selvittää, eikä sitä kysytä missään vaiheessa. Ainoat yksilöivät tiedot kyselyssä ovat sukupuoli ja ikä kolmen vuoden tarkkuudella (esim. 7-9v). Kyselyyn vastaamiseen kuluuvain pieni hetki (1-3minuuttia).


LINKKI KYSELYYN
https://link.webropolsurveys.com/S/C0CD831CB4115703

Kyselyyn toivomme vastauksia 7-18-vuotiailta urheiluseurassa harrastavilta lapsilta ja nuorilta. Jokainen vastaus on tärkeä, riippumatta siitä onko vastaajalla kokemusta kiusaamisesta tai ei. Toivomme että lapset ja nuoret voivat vastata kyselyyn henkilökohtaisesti. Vanhemmat voivat auttaa tarvittaessa. 

Kysely on luotuWebropol-ohjelmalla ja sen voi täyttää internet-yhteydellä varustetulla tietokoneella, tabletilla tai mobiililaitteella. Kysely on monivalintamuotoinen.
Kyselyyn voi vastata yhdeltä laitteelta vain kerran. 

Kysely on auki alustavasti päivämäärään 31.10.2021 asti.Vastaathan mahdollisimman pian!

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista, eikä sido vastaajaa mihinkään. 


Ystävällisin terveisin

Fysioterapeuttiopiskelijat 
Ilana Kari & Oskari Kuusisto

Jos tahdotte lisätietoja opinnäytetyöstä, kyselystä tai aiheesta liittyen, voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen:

ilana.kari@edu.turkuamk.fi