Kasva voimistelijaksi

Tutkimusten mukaan kilpaurheiluakin harrastavien lasten ja nuorten harjoittelun ja liikkumisen kokonaismäärä on alhainen. Erityisesti omatoimisen harjoittelun ja liikunnan määrä on vähentynyt merkittävästi. Harjoitteleminen ja kilpaileminen on myös yksipuolistunut. Urheilijaksi kasvamisen perusedellytys, lajista riippumatta, on omata fyysisesti ja taidollisesti monipuolinen tausta.

Parhaimmillaan voimistelijaksi tähtäävä lapsi ja nuori ammentaa voimistelusta ja liikunnasta yleensäkin sellaista iloa, joka johtaa ajan myötä innostukseen ja lopulta jopa intohimoiseen suhtautumiseen lajia kohtaan. Intohimoisesti voimisteluun suhtautuvalle saattaa syntyä halu ja tahto tehdä valinta kilpavoimistelijaksi tai -urheilijaksi pyrkimisestä. Lasten ja nuorten urheilun lähtökohtana tulee siis olla ilo, innostuminen ja innostaminen. Ilon ja innostuksen avulla urheilusta muodostuu ajan mittaan antoisa elämäntapa – merkittävä osa elämää.

Kasva Urheilijaksi pyrkii kannustamaan, motivoimaan ja ohjaamaan urheilusta innostunutta lasta ja nuorta urheilijan polulle. Tavoitteena on, että Suomessa on jatkossa enemmän 15-vuotiaita urheilijoita, jotka

  • ovat urheiluun ja lajiinsa ”rakastuneita”
  • ovat aktiivisia ja vahvatahtoisia
  • ovat elämäntavoiltaan urheilullisia
  • omaavat riittävän ja monipuolisen harjoituspohjan lajikohtaisen valmennuksen tehostamiselle.

Alla linkki testistöön, jonka avulla lapsi ja nuori voi testata urheilullista tasoaan. Annettavan testipalautteen tavoitteena on innostaa ja ohjata harjoittelua sekä laajemmin ottaen kokonaisvaltaista urheilijaksi ja voimistelijaksi kasvua

http://www.kasvaurheilijaksi.fi

Lue lisää Hyvä harjoittelu -selvityksestä (mukana mm. telinevoimistelu):

http://www.nuorisuomi.fi/files/ns2/Urheiluseurat_PDF/Hyva_harjoittelu_A4vedos.pdf

Lue lisää Fyysisen aktiivisuuden suosituksista kouluikäisille 7-18 vuotiaille:

http://www.nuorisuomi.fi/files/ns/julkaisut/080129Liikuntasuositus-kirja(kevyt)_08.pdf