Vastuullisuus

Pyrkivä Gymnasticsin tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua ja tarjota jäsenilleen liikunnan riemua vastuullisessa ja turvallisessa ympäristössä. 

Toiminnassamme ilmapiiri on innostava, positiivinen, kunnioittava ja leikinomaisuutta korostava. Jokaisella lapsella on oikeus liikkua!

Seurassamme toimimme hyviä tapoja, liikunnan eettisiä arvoja ja urheilun reilun pelin periaatteita arvostaen. Sitoudumme epäasiallisen käyttäytymisen, urheiluhuijauksen, vedonlyönnin, lahjonnan, sukupuolihäirinnän ja urheilulle vieraiden aineiden kuten tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn toiminnassamme. 

Lasten kasvua tuetaan yhteistyöllä ja toiminta on ammattimaista. Seuran toimintaan voivat osallistua kaikki, jotka sitoutuvat noudattamaan hyväksyttyjä hyviä toimintatapoja. Meillä liikutaan, onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä.

Pyrkivä Gymnastics on Tähtiseura, ja olemme sitoutuneet noudattamaan Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa sekä Voimistelun eettisiä periaatteita.

Haluamme olla mukana rakentamassa entistä turvallisempaa ja vastuullisempaa voimistelukulttuuria. "Ensin lapsi, sitten menestys."

Kuva: Maria Sjöblom
Kuva: Ilona Koivisto

Vastuullisuustyö Pyrkivä Gymnasticsissä

Sisältö pohjautuu Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja voimistelun eettisiin periaatteisiin.

Hyvä hallinto

 • Seuramme säännöt, ohjeistukset ja toimintamallit ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla.
 • Seuran toimintaperiaatteet ja toimintatavat on kirjattu auki seuran nettisivuille. Haluamme, että toimintamme on mahdollisimman avointa, rehellistä ja luotettavaa.
 • Seuralla on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii vastuullisuuteen liittyvistä asioista (Ongelmanratkaisupolku).
 • Seuran kaikilla työntekijöillä on lain mukaiset työsopimukset. Kaikki uudet työntekijät saavat perehdytyksen tehtäväänsä.
 • Taloudenpitomme on vastuullista.

Turvallinen toimintaympäristö

 • Kaikilta alaikäisten kanssa työskenteleviltä tarkastetaan rikosrekisteriotteet.
 • Seuran eri toimijoilla on pelisäännöt, joita kaikki noudattavat. Pelisäännöt ovat nähtävillä seuran nettisivuilla. 
 • Seuralla on omat ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen, ja ne ovat kaikilla toimijoilla tiedossa. Ohjeet ovat myös nähtävillä seuran nettisivuilla (Ongelmanratkaisupolku). Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.
 • Jokainen valmentajamme suorittaa turvallisuuteen liittyvän Et ole yksin -verkkokoulutuksen. Seuran valmentajat ja muut toimijat perehtyvät myös Voimisteluliiton Lasten oikeudet voimistelussa, Voimistelijan keho ja turvataidot sekä Valmentajan valta ja vastuu -materiaaleihin.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • Pyrimme edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassamme ja päätöksenteossamme.
 • Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti, ja hyväksymme jokaisen omana itsenään.
 • Viestimme monipuolisesti; haluamme sana- ja kuvavalinnoillamme tukea yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.
 • Lisäämme ja kehitämme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kiinnittämällä huomiota harrastuksen kustannuksiin ja saavutettavuuteen liittyviin näkökulmiin. Pyrimme huomioimaan toiminnassamme myös erityistarpeiset harrastajat.

Ympäristö ja ilmasto

 • Ympäristökasvatus on osa seuran toimintaa. Suosimme lähiliikuntaa, kannustamme jäseniämme varusteiden kierrätykseen ja pyrimme kiinnittämään huomiota materiaalikulttuuriin.
 • Tiedostamme ja huomioimme eri toiminnoista aiheutuvat ympäristövaikutukset.

Tiedostoja:

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Video: Vastuullisen valmennuksen ja ohjauksen puolesta / Voimisteluliitto