Pelisäännöt ja toimintaohjeet

Tähtiseurapelisäännöt

Kilpatoiminta (esikilpa, harrastekilpa, kilpa, MJ)

Kilpavoimistelijoiden pelisäännöt

 1. Tulen ajoissa harjoituksiin ja ilmoitan mahdollisista poissaoloista hyvissä ajoin.
 2. Muistan harjoituksissa hyvät tavat ja olen kaveri kaikkien kanssa.
 3. En kiusaa ketään, enkä jätä ketään yksin harjoituksissa tai niiden ulkopuolella. Puutun mahdollisiin kiusaamistilanteisiin ja/tai kerron niistä valmentajalle.
 4. Kuuntelen valmentajiani ja noudatan harjoitussalin yhteisiä sääntöjä.
 5. Yritän harjoituksissa parhaani ja kannustan muita.
 6. Noudatan urheilullista elämäntapaa ja pidättäydyn päihteiden ja tupakkatuotteiden käytöstä.

  Lisäksi kukin ryhmä voi tehdä omat ryhmäkohtaiset pelisääntönsä.

Kilpatoiminnassa mukana olevien huoltajien pelisäännöt

 1. Kannustan lasta/nuorta hänen harrastuksessaan, ja toimin itse hyvänä esimerkkinä.
 2. Kunnioitan valmentajien työtä ja työ-/vapaa-aikoja sekä seuran pelisääntöjä. Keskityn vain omaa lasta/nuorta koskeviin asioihin.
 3. Kunnioitan lapsen/nuoren omaa tahtoa ja omia tavoitteita.
 4. En tuo sairasta lasta/nuorta harjoituksiin.
 5. Ilmoitan valmentajalle hyvissä ajoin, mikäli lapsi/nuori ei pääse harjoituksiin. 
 6. Odotan harjoitusten päättymistä salin ulkopuolella.
 7. Osallistun omalla panoksellani seuran talkootoimintaan, ja huolehdin harrastuksen taloudellisten velvoitteiden hoitamisesta.
 8. Tuen lasta/nuorta urheilullisen elämäntavan noudattamisessa ja päihteettömyydessä.

Harrastetoiminta

Harrastevoimistelijoiden pelisäännöt

 1. Tulen harjoituksiin ajoissa ja asianmukaisissa varusteissa. 
 2. Odotan harjoitusten alkamista salin ulkopuolella, jotten häiritse muita.
 3. Muistan harjoituksissa hyvät tavat ja olen kaveri kaikkien kanssa.
 4. En kiusaa ketään, enkä jätä ketään yksin. Puutun mahdollisiin kiusaamistilanteisiin ja/tai kerron niistä valmentajalle.
 5. Kuuntelen valmentajiani ja noudatan harjoitussalin yhteisiä sääntöjä.
 6. Yritän harjoituksissa parhaani ja kannustan muita.
 7. Noudatan urheilullista elämäntapaa ja pidättäydyn päihteiden ja tupakkatuotteiden käytöstä.

Harrastetoiminnassa mukana olevien huoltajien pelisäännöt

 1. Kannustan lasta/nuorta hänen harrastuksessaan, ja toimin itse hyvänä esimerkkinä.
 2. Kunnioitan valmentajien työtä ja työ-/vapaa-aikoja sekä seuran pelisääntöjä.
 3. En tuo sairasta lasta/nuorta harjoituksiin.
 4. Ilmoitan valmentajalle, mikäli lapsi/nuori joutuu olemaan pitkään poissa harjoituksista.
 5. Odotan harjoitusten päättymistä salin ulkopuolella.
 6. Tuen lasta/nuorta urheilullisen elämäntavan noudattamisessa ja päihteettömyydessä.

Valmentajien pelisäännöt

 1. Yritän valmennustyössä parhaani ja olen aktiivinen valmentaessani. Sitoudun seuran strategiaan ja vastuullisuusohjelmaan. 
 2. Pidän huolen siitä, että harjoituksissa on turvallista.
 3. Kohtelen kaikkia lapsia/nuoria tasavertaisesti ja muistan myös kannustaa jokaista.
 4. Ilmoitan kaikille ryhmän lapsille/nuorille/vanhemmille harjoitusajoissa tapahtuvista muutoksista.
 5. Pidän harjoituksissa yllä hyvien käytöstapojen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista.
 6. Kunnioitan muiden valmentajien työtä. 
 7. Arvostan urheilullisia elämäntapoja ja päihteettömyyttä, sekä pidättäydyn tupakkatuotteiden käytöstä.

Hallituksen pelisäännöt

Seuran säännöt, toimintakäsikirjat ja ongelmanratkaisupolku

Muut toimintaohjeet