Pelisäännöt ja toimintaohjeet

Kuva: Julia Meltoranta

Tähtiseura -pelisäännöt

 

Tavoitteena on tarjota liikunnan pariin tuleville lapsille toimintaa, jossa he kokevat olevansa tasaveroisia ja toiminnan ilmapiiri on leikinomaisuutta korostava. Jokaisella lapsella on oikeus liikkua!

Alla seuran yhteiset pelisäännöt. Lisäksi kukin ryhmä voi tehdä omat ryhmäkohtaiset tarkennetut pelisääntönsä.

Voimistelijoiden pelisäännöt
1. Tulen ajoissa harjoituksiin ja ilmoitan aina poissaolosta.
2. Odotan harjoitusten alkamista salin ulkopuolella, jotten häiritse muita.
3. Muistan harjoituksissa hyvät tavat ja olen kaveri kaikkien kanssa.
4. Tulen harjoituksiin asianmukaisissa varusteissa.
5. Kuuntelen ja tottelen valmentajiani ja noudatan harjoitussalin sääntöjä.
6. Yritän tehdä parhaani harjoituksissa ja kannustan muita.

Vanhempien pelisäännöt
1. Kannustan lastani hänen harrastuksessaan olemalla myös itse esimerkkinä.
2. Kunnioitan valmentajien työtä ja seuran pelisääntöjä.
3. En tuo sairasta lastani harjoituksiin.
4. Ilmoitan lapseni omalle ohjaajalle, mikäli lapseni ei pääse harjoituksiin.
5. Odotan harjoitusten päättymistä salin ulkopuolella. 
6. Osallistun seuran talkootoimintaan.

Valmentajan pelisäännöt
1. Yritän parhaani ohjaustyössä ja pyrin olemaan omalla käytökselläni esimerkkinä lapsille.
2. Pidän huolen siitä, että harjoituksissa on turvallista.
3. Kohtelen kaikkia lapsia tasavertaisesti ja muistan myös kannustaa jokaista.
4. Ilmoitan kaikille ryhmän lapsille/vanhemmille harjoitusajoissa tapahtuvista muutoksista.
5. Pidän harjoituksissa yllä hyvien käytöstapojen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista. 
6. Kunnioitan muiden valmentajien työtä.