Pyrkivä Gymnastics ry:n vuosikokous 2.6.2020

13.5.2020


Pyrkivä Gymnasticsin hallitus on 12.5. kokouksessaan määritellyt uudeksi vuosikokouspäiväksi ti 2.6.2020. Lämpimästi tervetuloa! Kokous pidetään Liikuntakeskus Alfassa. 3.krs toimistolla klo 18.00 alkaen.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina

3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan tarkastajien / tilintarkastajien lausunto

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja muiden maksujen suuruudet

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

11. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12. päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13. käsitellään muut etukäteen esille nostetut asiat*

14. päätetään kokous.

* Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin etukäteen.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!