Vakuutukset

Voimisteluliitto tarjoaa seuroilleen, harrastajilleen ja kilpaurheilijoilleen erilaisia vakuutuksia ja vakuutusetuja. 
www.voimistelu.fi/fi/Seurat/J%C3%A4senyys/Vakuutukset

Tuplaturva

on seurojen maksuton jäsenetu jäsenvelvoitteensa suorittaneissa seuroissa www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/tuplaturva/

  • Tapaturmavakuutus kattaa seuran vapaaehtoisten toimijoiden tapaturmat esim. talkootöissä tai palkattomassa ohjaus-/valmennustyössä.
  • Toiminnanvastuuvakuutus korvaa seuran työsuhteisen tai vapaaehtoistyöntekijän kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- tai esinevahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.

Jumppaturva

on harrastejumppareille tarkoitettu vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta eikä ikärajoja.  Vakuutus kelpaa Stara-lisenssin kanssa ja Stara-tapahtumissa.
www.voimistelu.fi/Portals/0/Liitto/Dokumentit/jumppaturva17-18.pdf

Pyrkivä Gymnastics on vakuuttanut kaikki harrasteryhmissä / voimistelukoulussa harjoittelevat voimistelijansa.

Sporttiturva

Voimisteluliiton kilpailuissa kilpailevalta vaaditaan urheiluvakuutusehdon sisältävä tapaturmavakuutus. 
www.voimistelu.fi/fi/Tapahtumat-ja-kilpailut/Kilpailulisenssit-ja-vakuutukset